آموزش زبان و کامپیوتر
آموزش خصوصی کامپیوتر و زبان انگلیسی در بوشهر

آموزش خصوصی کامپیوتر از مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین شامل دوره های
(Windows, Internet, Word, Excel, Access, PowerPoint, PhotoShop, Java Programming)
و همچنین آموزش تعمیرات سخت افزار و عیب یابی کامپیوتر و لپ تاپ و نیز سایر دوره های مورد تقاضا

آموزش خصوصی زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین

آموزش خصوصی کامپیوتر از مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین شامل دوره های (Windows, Internet, Word, Excel, Access, PowerPoint, PhotoShop, Java Programming)  و همچنین آموزش تعمیرات سخت افزار و عیب یابی کامپیوتر و لپ تاپ و نیز سایر دوره های مورد تقاضا

آموزش خصوصی زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته برای تمامی سنین